Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Limhamn

Ciselörgatan 2B, Malmö
Såld: 2 650 000:-
Pris: 0 kr Säljs via auktion därav inget fastställt pris
Upplåtelseform: Äganderätt
Tillträde: 2019-12-16

Friköpt och byggklar tomt på attraktivt läge på Limhamn/Rosenvång

En möjlighet att förvärva en tomt om ca 257 kvm på bra läge på Limhamn. Tomten är byggklar med huvudbyggnad och förråd m tvättstuga.

Friköpt och byggklar tomt på attraktivt läge på Limhamn/Rosenvång

En möjlighet att förvärva en tomt om ca 257 kvm på bra läge på Limhamn. Tomten är byggklar med huvudbyggnad och förråd m tvättstuga. Bygglovet som finns godkänt idag avser en huvudbyggnad med ett förråd (inkl tvättstuga). Huvudbyggnad Entréplan 69 kvm med takhöjd på 2,9 m, ovanvåning 29 kvm (golvyta på ca 45 kvm) och även här en mycket generös takhöjd upp till nock.
Till detta en förrådsbyggnad på ca 20 kvm vilken tillåts användas som tvättstuga.
Förutom detta tillkommer en attefallstillbyggnad som är godkänd av grannarna, på ytterligare ca 13 kvm. (På ritning införd som toalett bredvid köket).
Totalyta om ca 111 kvm plus förråd ca 20 kvm.

Tomten säljs med Byggrätt.
Befintligt bygglov vann laga kraft i början av maj 2019, varpå byggstart måste ske inom två år.
Detta bygglov grundar sig på ritning med upphovsrätt och som ägs av arkitekt Martin Erlandsson. Denna får ej användas utan tillåtelse från upphovsägaren. Önskar man använda dessa ritningar får man kontakta arkitekten och köpa ritningarna av honom till ett pris av 100.000:- inkl moms (70.000:- för arkitektritningen samt 30.000:- i bygglovskostnad). Bygglovet är godkänt utifrån de befintliga ritningarna. Ny ritning kräver nytt bygglov. Arkitekten heter Martin Erlandsson och hans kontaktuppgifter är: mail: martinerlandsson@live.se, mobil: 072-546 06 16.

Maila gärna fastighetsmäklaren för att veta mer om bygglovsritningarna.

Kontakta Stadsbyggnadnämnden för att fullgöra undersökningsplikten. David Melander, 0709-342433, alt maila david.melander@malmo.se.

Ett liknande hus ligger på gatan, Ciselörgatan 10B. Detta hus byggdes enligt samma detaljplan.

Dokument

Porträtt av Mitzi Frändevi
Mitzi Frändevi
Reg Fastighetsmäklare/ägare

T:
M:

Interiör


Fastighet

Fastighetsbeteckning: Vildkatten 27
Taxeringskod: 210, Småhusenhet, tomtmark
Taxeringsvärde: 1 087 000 kr
Taxeringsår: 2018
VA: Vatten saknas, Avlopp saknas.

Övrigt

ALLMÄN INFORMATION: De uppgifter som lämnas i objektsbeskrivning, prospekt samt annat informationsmaterial är i till största del grundade på den information som fastighetsmäklaren fått inhämtad av säljaren/uppdragsgivaren. Delar av informationen är också inhämtad ifrån lantmäteriet. Dessa uppgifter kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till det. Köpare/spekulanter uppmanas att kontrollera dessa uppgifter samt allt som kan vara av betydelse för köpet av fastigheten.
UNDERSÖKNINGSPLIKT mm: Säljaren/uppdragsgivaren och fastighetsmäklaren uppmanar köpare/spekulanter att fullgöra sin undersökningsplikt enligt Jordabalken 4:19. Är man som köpare/spekulant osäker på vad detta innebär så uppmanas man att kontakta ansvarig mäklare för frågor kring detta. Köparens undersökningsplikt är långtgående. För att fullfölja sin undersökningsplikt kan man anlita en auktoriserad besiktningsman. För ytterligare information kring undersökningsplikten eller annat som kan vara av betydelse för köpet som t ex hur budgivningen går till, hur du mäter bostaden, regler kring fast och lös egendom eller vad ingår i flyttstädningen.mm. uppmanas spekulanten att kontakta mäklaren för mer information.
DRIFTSKOSTNADER: Driftskostnader som anges kan vara antingen verklig förbrukning för det specifika objektet alternativt schablonmässiga uppskattningar. Schablonmässiga uppskattningar förekommer om de verkliga kostnaderna avviker från normalt av någon anledning och/eller man inte kunnat få fram de verkliga kostnaderna.
ÖVRIGA KOSTNADER: Vid fastighetsköp betalar köparen 1,5% på köpeskillingen i lagfartskostnad (stämpelskatt) samt kostnaden för eventuellt uttagande av nya pantbrev som är 2% på pantbrevsbeloppet.
BUDGIVNING: Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt gäller formalavtal, dvs varken köpare eller säljare är bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av båda parter. Vi tillämpar öppen budgivning, vilket innebär att fastighetsmäklaren i normalfallet löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga budgivare. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet. Fastighetsmäklaren fattar inga egna beslut ifråga om försäljningen, det är alltid säljaren som bestämmer. Ansvarig mäklare är skyldig att vidarebefordra samtliga bud och meddelanden till säljaren som inkommer innan köpeavtal har undertecknats. I vissa fall kan avvikelse ske från den öppna budgivningen, på säljarens inrådan, om villkorade bud inkommer. Detta kan bland annat innebära att spekulanter/budgivare inte får reda på alla bud som läggs.
BOENDEKOSTNADSKALKYL: Köpare/spekulanter har rätt att i god tid före köpet få en individuell boendekostnadskalkyl upprättad om så önskas. Köpare/spekulanter uppmanas att kontakta fastighetsmäklaren för att få denna kalkyl upprättad.
ÖVRIGT: Köparen uppmanas även att efter tillträdet, för egen säkerhet samt i försäkringssyfte byta lås då antal nycklar inte alltid kan garanteras.
När du varit på visning godkänner du att Mitzi Frändevi Fastighetsmäklare AB eller tredje part kontaktar dig i form av telefonsamtal, sms eller email på de kontaktuppgifter du lämnat till fastighetsmäklaren vid visningen eller bokningen av visningen. Önskar du inte bli kontaktad så meddelar du bara det så tar vi bort dig ur våra register.